Varför köpa ekologiskt?

img-352

En bonde som inte odlar ekologisk mat odlar vanligtvis antingen endast grödor eller föder endast upp djur. Varför är detta ett problem? Eftersom bonden som endast föder upp djur behöver foder och näring till sitt boskap och inte själv odlar grödor måste denne köpa in foder, ofta från icke-ekologiska odlingar. Det är inte ovanligt att stora delar av regnskogen i Sydamerika skövlas för att producera billigt foder till djuren.

Bonden som endast odlar grödor behöver också näring till växterna, men kan inte själv ordna detta eftersom denne inte får gödsel från djurhållning. Istället köper denne in gödsel och konstgödsel i vilket extremt farliga kemikalier såsom Kadmium används. Kadmium är inte bara farligt för miljön utan ökar även risken för benskörhet och nervskador. Det är idag bevisat att de benfrakturer som kadmium i maten orsakar kostar svenska staten 4 miljarder kronor.

Den ekologiska bonden gör precis tvärtom. För att undvika dessa miljöfällor väljer bonden att ha både djur och växtodling. På så sätt får djuren sitt foder och växterna sitt gödsel. All näring cirkulerar kring en och samma gård.

Genom att köpa ekologiskt bidrar du till att regnskogen, världens lungor får vara kvar. Barn och arbetare som bor i närheten av besprutade områden slipper få nervskador och djuren som du äter får beta på fält som djur ska göra istället för att plågas i burar de knappt kan röra sig i.

Framtidens jordbruk kräver en förändring. Dagens kemikaliejordbruk är inte hållbart enligt en undersökning som FN gjort. För att vi ska kunna mätta en växande befolkning och de som redan idag svälter behöver vi mer ekologiskt odlade produkter. Ett exempel på hur just ekologisk odling är svaret är länder som Filippinerna och Etiopien. Där har man genom kompostering och olika smarta bevattningssystem lyckats odla fram ekologiska råvaror på snustorr mark.

Genom att välja ekologiskt väljer du inte bara ett hållbart alternativ för din kropp utan också för jorden.