juli, 2015

now browsing by month

 

Byt till eko!

Vad är ekologisk produktion?

Ekologiskt är bra och det är det man ska köpa! Det vet de flesta, men vad det faktiskt innebär med ekologisk produktion är det nog färre som faktiskt vet. Jordbruksverket har gett ut en artikel som verkligen går till botten med vad det faktiskt innebär med ekologisk produktion i Sverige. Enligt artikeln så innebär ekologisk produktion att man strävar efter att använda sig av naturresurserna så som vatten, mark och energi på ett hållbart sätt. Det handlar också om hög ambition när det gäller djurens välfärd och en stor biologisk mångfald i vår natur. Produktionen utmärker sig främst på tre sätt:

  • Hur man ger grödorna tillräckligt med näring
  • Hur man hanterar skadedjur och ogräs
  • Vilken roll djuren har i produktionen – en viktig sådan.

De som har en ekologisk produktion ska ha en dokumenterad kunskap om både djurhälsa och djurskydd. Djurens hälsa och hälsoproblem förebyggs och hålls till en bra standard med hjälp av passande djurhållningsmetod och lämpligt djurmaterial. det handlar i grund och botten om att djuren ska kunna ha en så naturligt och humant liv som möjligt. De ska hållas lösgående och ha rätt till utevistelse. Det ska råda en balans i växt- och djurhållningen vilket innebär att djuren främst ska äta foder från den egna gården och gödsel ska användas för näring åt gårdens åkrar. Kemiska bekämpningsmedel mot skadedjur och ogräs används inte i ekologisk produktion.

Ett av syftena till ekologisk produktion är att detta ska hjälpa Sverige att nå våra miljömål, och få ett mer hållbart land.

ekologisk