juli, 2013

now browsing by month

 

Ekologiskt kött

img-958

Att äta kött har aldrig varit så populärt som det är nu. På endast 30 år (1980-2010) ökade svenskens köttkonsumtion med 33 procent. Att äta så mycket kött som vi idag gör är inte hållbart för miljön och pressar upp priserna på spannmål i de redan fattiga länderna. Detta i sin tur skapar stora konflikter. Det har alltså aldrig varit så viktigt som nu att sänka köttkonsumtionen och välja rätt slags kött.

Genom att handla ekologiskt kött bidrar vi till att miljön och tillvaron för de djur som slaktas är så optimala som möjligt. Fodret som djuren äter importeras inte från Sydamerika där Amazonas skövlas  för att skapa odlingsbar mark utan istället låter eko-bonden djuren äta från gårdens egna odlingar. På så vis kan bonden också variera de olika grödorna under året. KRAV-märkt griskött innebär att grisen fått böka i både gräs och jord året om – och att den levt sitt liv som en gris bör göra.

Kalvarna får lov att dia från sin egen mor istället för att dricka mjölk från hinkar vilket sker på en icke-ekologisk gård. Kalvarna på de ekologiska gårdarna lever ofta hela sitt liv på samma gård och utsätts inte för onödiga miljöombyten. Ekologiska djur matas inte för att de ska växa fortare för att sedan slaktas utan de får dia fritt och äta grovfoder. När en kalv är på väg får kon föda i lugn och ro och även lära känna sin kalv i några dagar.

De ekologiska djuren slaktas på vanliga slakterier. Det är dock på väg ändras till en mer gårdsnära och lokal slakt för att bespara djuren den krävande transporten. KRAV-märkta djur får inte heller känna lukten av blod eller hållas med andra djur. Detta minskar både stressen och skaderisken för djuret. Genom att välja ekologiskt kött bidrar du till att fler djur får leva naturliga liv.